Samenwerking met Jan Arends. (www.janarends.nl)

De erkende gedragsinterventie So-Cool wordt op gelegd door de Officier van Justitie of Kinderrechter. So cool staat voor Sociaal Cognitieve Oplossingen Leren. So-Cool is een leerstraf gericht op licht verstandelijk beperkte (LVB) jongeren. Het doel van de training is om de jongeren meer zelfvertrouwen te geven als ook om ze probleemoplossende en sociale vaardigheden aan te leren. Er zijn veel doe-oefeningen, er wordt oplossingsgericht gewerkt en ouders worden actief bij de training betrokken. Voorbeelden van trainingsdoelen voor de jongere zijn: positief opkomen voor jezelf, je grenzen aangeven, zeggen wat je denkt, omgaan met je gevoel, praten met je ouders en de kans op herhalen van een strafbaar feit verkleinen. (https://www.janarends.nl/jeugd/erkende-gedragsinterventies)